Ohjeita retkeilijöille

 
TULENTEKO
 • Tulenteko on sallittu vain sille osoitetulla paikalla.
 • Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty.
 • Jos sytytät nuotion, huolehdi myös sammuttamisesta.
 • Käytä polttopuita maltillisesti.
 
JUOMAVESI
 • Kaikilla taukopaikoilla ei ole vesipistettä. 
 
ROSKAT
 • Taukopaikoilla ei ole järjestettyä jätehuoltoa.
 • Biojätteille on kompostori.
 • Polta vain palavat roskat.
 • Vie muut tuottamasi roskat mukanasi.
 • Siivoa jälkesi, äläkä roskaa ympäristöä.       
 
LUONNOSSA LIIKKUMINEN
 • Käytä merkittyjä reittejä ja polkuja.
 • Noudata jokamiehenoikeuksiin liittyviä velvollisuuksia.
 • Aiheuta mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä luonnolle, muille retkeilijöille ja paikalliselle asutukselle.
 
KORSUT JA MUUT LINNOITTEET
 • Korsuissa ei ole valaistusta ja ne saattavat olla huonokuntoisia.
 • Korsuissa voi olla syviä kaivoja, teräviä ulokkeita, rautatappeja ja pudotuksia.
 • Luolamaisista korsuista saattaa helposti irrota tai putoilla kiviainesta. Korsujen läheisyydessä tulee aina liikkua erittäin varovaisesti.  
 • Korsut ja muut linnoitteet ovat rinnastettavissa muinaismuistolain alaisiin kohteisiin – niitä ei saa muuttaa millään tavoin.
 • Museoalueille saavuttaessa polulta poikkeaminen edellyttää aina museon pääsylipun ostamista.
 
KORSUIHIN SISÄLLE MENO TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA!
 
Kuva: Mika Honkalinna